Lunch i Stockholm

Varmt välkommen till lunchsammanträden i I 12s kamratförening i Stockholm!

Efter ett par år med mycket begränsad verksamhet hoppas vi kunna återgå till normal frekvens för våra aktiviteter. Vi börjar med två högaktuella ämnen, nämligen Turkiet och NATO samt Rysslands invasion och krig i Ukraina.

Onsdagen den 28 september, kl. 12-14

Ambassadör Michael Sahlin talar om Turkiet, NATO-frågan, Turkiets samröre med Ryssland, kriget i Ukraina, Turkiets ekonomiska situation med hög inflation och arbetslöshet, förhållandet till grannländer, 3,7 milj flyktingar i Turkiet, förestående val 2023. Michael Sahlin har tjänstgjort som ambassadör i Turkiet.

Tisdagen den 18 oktober, kl. 12-14

Överste Nils Bildt talar om Rysslands anfallskrig och Ukrainas försvarsansträngningar, om stöd från andra länder, materieltillgång och stridsmoral. Nils Bildt har i flera tidningsartiklar analyserat krigshändelserna i Ukraina och dess effekter.

Anmälan till lunchmötena sker senast fyra dagar före respektive möte till föreningens sekreterare Lars-Olof Svensson, tel. 08-591 152 08, 0763-14 47 49, lo.svensson1@gmail.com. Avgiften för lunchen är 160 kr och betalas vid lunchen till föreningens skattmästare. Platsen är som vanligt Blasieholmsrestaurangen,     Blasieholmsgatan 4 C (T-bana Kungsträdgården).

Varmt välkommen, och tag gärna med medlemmar i andra kamratföreningar eller bekanta som är intresserade av ämnet!

 

Stockholm den 11september 2022

För styrelsen

Alf Eckerhall

Ordförande