Styrelse

Kamratföreningens styrelse genomför möten den sista torsdagen i varje månad, om det inte är något annat som lägger hinder i vägen. Styrelsens medlemmar väljs vid föreningens årsmöte och sitter normalt på två år i taget.
Om du vill kontakta styrelsen så kan du göra det på:
stefan.elm@treelm.se

Frågor som rör hemsidan kan skickas till:
info@i12kamratforening.se