Bakgrund

Föreningen har sedan länge haft och fört två fanor, sydda med f.d. Jönköpings- respektive Kalmar regementes fanor som förebilder. Båda var ganska hårt slitna och speglade den tid då kamratföreningen benämndes Kunglig Jönköping-Kalmar regementes kamratförening. När regementet fick ändrad benämning 1948 till Kunglig Norra Smålands regemente ändrade också föreningen namn men inte symbol efter det att regementet 1954 tilldelats en ny fana. Med stöd av årsmötet 2009 beslutade styrelsen att anskaffa en ny fana med I 12 fanan från 1954 som förebild. Därmed nåddes en överensstämmelse mellan symbol och föreningsnamn.


Beskrivning

Fanan kom som nämnts i stort likna regementets fana från 1954 men med segernamnen ersatta med texten:

KUNGLIG NORRA SMÅLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING.

Måtten överensstämmer med nuvarande Försvarsmaktsstandard 140 x 160 cm. Fanan är genomsydd på ett enkelt Dekor
polyestertyg (Ett sidenliknande tyg men mycket hållbarare) Fanan är helt ”made in Sweden” genom att den ritad och sydd av Flaggfabriken National i Göteborg


Premiärvisning, blottande till storpublik den 10 juli 2010

Högtidlighållandet av 10-årsminnet av regementets nedläggning blev utan tvekan en succé. En av höjdpunkterna under dagen var när fanan blottades och fördes under fanmarsch till regementes marsch för första gången med rutinerade Astor Engqvist som fanförare.


Många bidragsgivare gjorde anskaffningen möjlig

Fanan kom totalt att kosta 14450 kr. För att finansiera införskaffandet vädjades om stöd från föreningens medlemmar.
Inte mindre än 15880 kr strömmade in från olika håll!