Årsmöte 2024

Kungl Norra Smålands Regementes kamratförening kallar / inbjuder sina medlemmar till Ordinarie årsmöte och årsmötesfest på Trianon fredagen 23 februari

Program

  • 14.30-15.15 Samling /fika
  • 15.15-15.45 Presentation ny hemsida
  • 16.00-Årsmötesförhandlingar (dagordning)
  • 17.30-18.30 Samling middag
  • 18.30- Årsmötesmiddag

Motioner till årsmötet insänds till stefan.elm@treelm.se eller Stefan Elm, Bygatan 10, 57539 Eksjö.

Handlingar erhålls vid mötet eller på begäran via mail.

Föranmälan är obligatorisk oavsett du kommer till fika eller middag.

Anmälan sker i första hand via e-post till – stefan.elm@treelm.se , i andra hand via SMS till Stefan Elm på telefon 070-3355913.

Anmälan sker senast fredag 16 februari.

Vid deltagande vid middagen inbetalas senast samma datum 300kr till Bankgiro 801-5224 eller swish till 1234012480.

Om övernattning önskas på kasern så meddela detta senast fredag 9 februari.

Har du inte betalat medlemsavgift för 2023 gör detta till ovanstående bankgiro eller swich.

På uppdrag

Stefan Elm

Ordförande