Välkommen att bli medlem!

Om du önskar att bli medlem i I12 Kamratförening, fyll i formuläret härintill och skicka meddelandet samtidigt som du betalar avgiften till vårt bankgirokonto 801-5224.

Alternativt kontakta vår ordförande Stefan Elm eller styrelsen

stefan.elm@treelm.se

Avgifter:

Årsavgift 100 kr

Tidigare ständiga medlemmar uppmuntras att frivilligt insända 100 kr per år som gåva till kamratföreningen.