Senaste Nytt

Välkommen till Kungliga Norra Smålands Regementes Kamratförening. På denna startsida så hittar du blandad information från styrelsen och kortare sammanfattningar från olika verksamheter i föreningen. Övrig information hittar du under rubrikerna ovan.

Veterandagen 29 maj

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen.

Läs mer

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch