Senaste Nytt

Välkommen till Kungliga Norra Smålands Regementes Kamratförening. På denna startsida så hittar du blandad information från styrelsen och kortare sammanfattningar från olika verksamheter i föreningen. Övrig information hittar du under rubrikerna ovan.

Årsmöte 2024

Kungl Norra Smålands Regementes kamratförening kallar / inbjuder sina medlemmar till Ordinarie årsmöte och årsmötesfest på Trianon fredagen 23 februari

Läs mer
Torbjörn Titus

Till minne av Torbjörn Titus En genuin I 12:are, Torbjörn Titus, har lämnat oss för alltid. Saknaden är stor.

Läs mer

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch