Senaste Nytt

Välkommen till Kungliga Norra Smålands Regementes Kamratförening. På denna startsida så hittar du blandad information från styrelsen och kortare sammanfattningar från olika verksamheter i föreningen. Övrig information hittar du under rubrikerna ovan.

Veterandagen 29 maj

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen.

Läs mer
Veteranlunch 19 maj

Föredragande Bengt Ljunggren förevisar hur man flyger och filmar med en drönar samt visar sina bilder och filmer över Eksjö och andra grannstäder .

Läs mer
Verksamhetsplan 2022

I fredags genomfördes årsmötet 2022 och verksamhetsplan och budget fastställdes . Verksamhetsplan 2022 finns redovisad här.

Läs mer

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch