Kenneth Wennblom

KennethWernblomjpg

Kenneth föddes i Jönköping den 7 maj 1945. Följaktligen fick han även namnet Fred. Han började sitt arbetsliv tidigt. Främst inom Frödéns Ventilation, Stifab, där han arbetade i ca 30 år bl.a. som marknadschef med många resor i hela Europa. Därefter startade han och Tore Andersson 1993 Wennblom o Andersson Agentur AB inom Ventilation. Utöver arbetet engagerade Kenneth sig inom J-Södra som bl.a. ordförande mellan 1987 och 1992.

Kenneth började sin militära bana 1964 på I 12 i samband med inryckningen till FPCS på sjätte kompaniet under 15 månader. Här träffades 48 ynglingar från olika platser i södra Sverige. Efter det blev det PCS (plutonchefskolan) på samma regemente och Kenneth höll kontakt med många även efter Muck i augusti 1965.


Han och Håkan Kisell bildade år 2000 den nya gruppen FPCS 64/65 som har haft femton årliga träffar med resor inom och även utom Sveriges gränser. Kenneth var den drivande kraften när det gäller att organisera dessa ”KFÖ” så länge krafterna tillät.


Hemvärnet betydde mycket för Kenneth och han var starkt engagerad där under lång tid. Han var under en period st.chef för Jönköpingsbataljonen och en eldsjäl när det gäller medinflytande inom Hemvärnet.

Kenneth var också en av initiativtagarna till återinvigningen av minnesstenen över Kunglig Jönköpings Regemente i Stadsparken i Jönköping 2016.

Han var medlem i I 12:s Kamratförening under många år och satt med i valberedningen, där han under en tid var sammankallande.


Vi minns Kenneth som en mycket god kamrat och organisatör som alltid ställde upp för andra. Han efterlämnar en stor lucka för oss alla. Vi kommer att bevara honom i ljust minne.


Eksjö 231211

För FPCS 64/65

Jonas Rundqvist och Håkan Kisell.