400 års firande - programändring

Utifrån Hemvärnets musikkårs medverkan startar ceremonin i Sjöängen 12.30 i stället för 13.00.

Starten vid Torget 11.30 är ej ändrad.