Minnesmärke Veteraner

Vår kamrat Gary Campbell har lämnat in ett medborgarförslag till Eksjö kommun om att skapa ett minnesmärke för veteraner, på samma sätt som finns på mängder av platser runt om i landet.


Från medborgarförslaget:

Jag, som både officer i Eksjö Garnison, veteran och 1.e fanförare vid Kungliga Norra Smålands Kamratförening, har de senaste åren varit en del i de hyllningar som sker för veteraner i Eksjö. Det har då slagit mig, hur få det är som deltager vid dessa ceremonier. Det brukar inte vara mer än något tiotal åskådare.

Numera sker även regionala firanden av Veterandagen i Försvarsmaktens regi. Senast 2022 var Eksjö Garnison en del av detta och troligen kommer vi att fortsätta vara det i framtiden.

Eksjö kommun har en stark militär anknytning. Inte bara är det många Eksjöbor som har ställt upp i utlandstjänst, oavsett militär eller civil inriktning utan Eksjö Garnison har också genom åren med hög frekvens varit uppsättande förband för insatser. Många av Sveriges veteraner har passerat staden för sin utbildning inför insats.

Varför är det då så få som visar sig vid ceremonierna? Jag har frågat runt på såväl regementet som bland nu civila veteraner.

Det samlade svaret är att minnesplaketten inte känns som för dem. Det är Eksjö Garnisons gravvård.

Ser man i ovan uppräknade minnesmärken så upptäcker man att även kommuner med ringa samhörighet för veteraner eller militär verksamhet, ändå valt att upprätta ett minnesmärke.

Eksjö med stor militär förankring och militära aktiviteter bör ha ett minnesmärke för veteraner, för uppskattning och betänksamhet, för den uppoffring veteranerna gjort. Det bör i sin tur bli den naturliga samlingsplatsen för firande av veteraner i kommunen.

...

Jag föreslår om detta medborgarförslag bejakas, att en arbetsgrupp inrättas i syfte att hitta en central plats och för utformningen och upprättandet av ett vackert och hedrande minnesmärke.
Kamratföreningens styrelse har valt att stödja förslaget och i den mån våra medlemmar har intresse och möjlighet att göra detsamma så kan vi bara uppmuntra det.

När medborgarförslaget är registrerat i Kommunen så kommer det att gå att läsa i sin helhet på https://eksjo.se/kommun-och-politik/politik-och-paverkan/sa-har-kan-du-paverka/medborgarforslag