Minolyckan för 80 år sedan

Vid övning med sprängtjänst på Ränneslätt 1943-03-06 inträffade en olycka i en övning med stridsvagnsminor.

Instruktören, korpral Fagergren, skulle vid tillfället demonstrera hur man tände en paketladdning med olika elektriska tändare och soldaterna stod i en halvcirkel runt honom. Korpral Fagergren var erkänt skicklig i sprängtjänst och hade utfört demonstrationen flera gånger tidigare, men av okänd anledning kom tändkabeln denna gång i kontakt med batterierna som han höll i sin hand. Explosionen blev enorm.
På Eksjö lasarettet organiserades tre operationsavdelningar och såväl läkare som ambulanser tillkallades från Jönköping och andra närliggande orter. Omkring femton läkare och tjugo sjuksköterskor tog emot de sårade vilka främst drabbats av splitterskador, benbrott och skador på huvud och bröst. Civila och militärer uppmanades att lämna blod vid en snabbt upprättad blodcentral. Fram till 04.00 dagen därpå arbetade kirurgerna med de komplicerade operationerna. Antalet dödsoffer kom dock att stiga och landade till sist på tio. Andra hade skadats för livet.
Denna händelse har gett namn åt platsen ”mingläntan”.

De omkomna var: Lars Fagergren, 22 år. Allan Wieger, 28 år. Hugo Jonsson, 26 år. Tore Karlsson, 26 år. Sven Einar Hansson, 27 år. Tore Svensson, 27 år. Tage Pettersson, 22 år. Gustaf Gustavsson, 31 år. Nils Henriksson, 27 år och Alvar Eklöf, 26 år.


Texterna ovan är hämtade från:
https://smvu.se/registerkort-nr-f17/

https://www.facebook.com/beredskapsoffer/posts/153357117089650/Bild_promopng