Muck och lokalt firande Armén 500 år

Program 9 juni.

Tid

Händelse

Musik

0945

Musikkår spelar samlingsmusik

Enligt musikkårens bestämmande.

0950

Uppställda enligt RegO 

0959

Fanvakten inmarscherar 

Avlämning till stf regch

(EJ FANVAKTEN)

 

1000

Inmarsch regch och regförv  

 

1000

Parad

 

1005

Parad för fanan

Armèns paradmarsch

1010

C Ing 2 sommartal 
1030

BatC tal 

1040

Utmärkelser 

 

1050

Befordring

Regementskamrater

1110

 

Du gamla du fria

1115

Fanvakt utmarsch 

Karoliner utmarsch 

Husarers utmarsch

Ikaros (Fältarbetsskolans marsch).

 

1125

MUCK 

Muckartwist

1130

Ceremonin avslutas 


Vid deltagande av efterföljande samkväm och förtäring

Anmäl deltagande till Stefan Elm 070-3355915 senast 25 maj