Veterandagen 29 maj

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetetför fred i olika krishärdar runt om i världen. Under årets högtidlighållande genomförFörsvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde vid UNFICYP på Cypern under åren 1964-1993.

I Eksjö kommer vi söndagen den 29 maj att genomföra ett lokalt firande med en ceremoni för våra veteraner som tjänstgjort på Cypern.

Till detta firande inbjuds du som veteran att delta enligt program nedan vid Soldathemmet Grenadjären.

Observera: Om du vill ha fika så ska du anmäla dig via mejl till veteransamordnare-ing2@mil.se, annars är det bara att delta utan anmälan.

Om du är Cypernveteran ska du anmäla dig enligt särskild inbjudan.

Välkommen!

PROGRAM

12.00
KRANSNEDLÄGGNING VID MINNESSTENEN PÅ ST LARS KYRKOGÅRD

KL. 13.00
TAL OCH CEREMONI vid soldathemmet grenadjären

FIKA

KL. 14.30-15.45
LIVESÄNDNING FRÅN VETERANCEREMONIN I STOCKHOLM

Adresser:
St lars kyrkogård - beväringsgatan 6, Eksjö
Soldathemmet grenadjären - Stockholmsvägen 35, Eksjö