Är du intresserad av att köpa böcker, kontakta föreningens kassör Torbjörn Titus. kassorenkf@gmail.com


Boken kan beställas genom:
alf.eckerhall@gmail.com
Knektar i Konga kompani
Pris: 50 kr

Kungl Norra Smålands regementes historia 1973-2000

Pris: 50 kr

Smålands regemente & Smålandsbrigaden 1993-2000

Pris: 75 kr

Kungl Jönköpings regemente och Skillingaryd      Pris: 25 kr

Kongl Calmare regemente och Eksjö Garnison

Pris: 25 kr

Ränneslätt- historisk dokumentation över den nuvarande bebyggelsen.

Pris: 50 kr