Kamratföreningen gratulerar nedanstående på högtidsdagen