Inbjudan till I 12s kamratförening i Stockholm, hösten 2019

15 oktober, kl. 12.00-14.00
(OBS! lunchen börjar kl. 12 och föredraget kl. 12.30)
Lunch på Blasieholmsrestaurangen, Blasieholmsgatan 4 C, med föredrag av chefen för ledningsstaben tillika förbandschefen för Högkvarteret, viceamiral Jonas Björnson Haggren om planeringsläget inom Försvarsmakten.

29 oktober, kl. 18-21
Höstmöte med filmkväll på Blasieholmsrestaurangen. Måltiden, med bœuf bourguignon, sallad och lättöl, börjar kl. 18.30 och filmen kl. 19.30. I filmen får vi följa åldersklassens utbildning under 1980/81 vid I 12/Fo 17 från inryckning till utryckning. Många bekanta ansikten och utbildningsmoment utlovas. Manus av övlt Jan Carlsson. Avgiften för middagen är 300 kr och anmälan bindande.
 
14 november, kl. 12-14
Lunch på Blasieholmsrestaurangen med föredrag av konsulten och medietränaren Mart Maandi under rubriken Stalins och Hitlers pakt lever än. Maandi är född i en estnisk flyktingfamilj, som 1944 flydde undan Stalins och Hitlers övergrepp på Estland. Hans utrikespolitiska intresse bygger delvis på den egna släktens öden i det sovjet-ockuperade Estland, med allt från deportationer, sibiriska arbetsläger fram till återskapandet av ett självständigt Estland.

11 december, kl. 12-14
Lunch på Blasieholmsrestaurangen med föredrag av utrikeskorrespondenten Rolf Fredriksson. Han var värnpliktig på I 12 1973-74 som spaningssoldat. Som utrikeskorrespondent följde han de sista sovjetsoldaterna som lämnade Tjeckien. Han kommer att ge glimtar av detta och annat som han bevakat ända fram till dagens upprustning och EU som numera innefattar allt mer av militärt och militärindustriellt samarbete.
 
Anmälan
Anmälan till programpunkterna sker senast tre dagar före resp. lunchmöte. Anmälan till höstmötet den 29 oktober senast den 22 oktober. Avgiften för lunch är 130 kr och för middagen 300 kr. Betalning sker till skattmästaren. Anmälan görs till Lars-Olof Svensson, tel. 08-591 152 08, 076 3144749, lo.svensson@comhem.se.    
 
Medlemsavgiften
För 2019 är medlemsavgiften till I 12s kamratförening 200 kr och sätts in på plusgiro
54621-8, ange namn på talongen. Även avgiften för 2020 är 200 kr.  
 
Minnesskriften
Den 28 mars 2019 fyllde Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening i Stockholm 75 år. I en minnesskrift, som presenterades och lämnades till medlemmarna den dagen, finns berättelser om föreningens verksamhet och om regementets 377-åriga historia samt om statsmakternas beslut under de senaste 100 åren om Sveriges försvar. En officer, som varit regementet trogen under hela sitt yrkesverksamma liv, och fyra regementschefer berättar om sin tid vid regementet. Skriften innehåller också en presentation av kamratföreningarna i Eksjö och Kalmar samt av vår förenings fadderförband MHS Karlberg och av Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.

Varmt välkommen!

Alf Eckerhall, ordförande
alf.eckerhall@gmail.com