Kamratföreningens verksamhet.

Föreningsbeskrivning och målsättning

Kunglig Norra Smålands regementes kamratförening bildades
den 10 juni 1945 och är en ideell förening för tidigare anställd personal och värnpliktiga
vid Norra Smålands regemente och Jönköpings försvarsområde (I 12/Fo 17) och
Smålandsbrigaden (IB 12) men också för alla som andra som är intresserade av
föreningens verksamhet.

De båda förbanden lades ned den 30 juni 2000.
Förbandens traditioner förs enligt Försvarsmaktsorder vidare av Göta
ingenjörregemente, Ing 2.

Föreningen är ansluten till Sveriges Militära
Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Föreningens mål är att vårda traditionerna
och hedra minnet av regementet, brigaden och dess föregångare Kunglig
Jönköpings- och Kunglig Kalmar regemente, bl.a. genom deltagande i Eksjö
vaktparad och firandet av Sveriges Nationaldag. Föreningen ska främja ett gott
kamratskap genom att bl.a. ordna olika medlemsaktiviteter. Föreningen skall
vidare medverka till en saklig försvarsupplysning, delta i försvarsdebatten,
representera vid av Försvarsmakten anordnade verksamheter, stödja återträffar
och medverka i Försvarsmaktens anhörig- och veteranstöd. Föreningen kan också
representera vid enskilda medlemmars högtidligheter.

Kamratföreningen utgav från starten 1945 en egen tidning med namnet
Ränneslätt. Från 2001 kom tidningen att ingå i Ing 2: s förbandstidning
Götaingenjören som sedan 2009 endast ges ut i digital form på Ing 2: s hemsida.