Veterandagen 29 maj

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen.

Läs mer
Veteranlunch 19 maj

Föredragande Bengt Ljunggren förevisar hur man flyger och filmar med en drönar samt visar sina bilder och filmer över Eksjö och andra grannstäder .

Läs mer
Verksamhetsplan 2022

I fredags genomfördes årsmötet 2022 och verksamhetsplan och budget fastställdes . Verksamhetsplan 2022 finns redovisad här.

Läs mer
Veteranlunch 28 April

Torsdag 28/4-2022 är det dags för veteranlunch med ärtsoppa samt föredrag av avgående chefen Ing 2 Micael Ginér.

Läs mer
Medlemsutskick

Under 2020 har vi pga. rådande pandemi vi fått ställa in huvuddelen av planerade aktiviteter.Detta tycks även fortsätt i inledningen av 2021.

Läs mer