Medlemsutskick

Under 2020 har vi pga. rådande pandemi vi fått ställa in huvuddelen av planerade aktiviteter.Detta tycks även fortsätt i inledningen av 2021.

Läs mer
Varmt Tack

Styrelsens vädjan om bidrag till styetten blev en succé. Det stora intresset för att bidra blev över all förväntan. Gåvorna täckte med råge kostnaderna och gav således ett litet överskott.

Läs mer
Årsmöte med ordförandebyte

Till I 12 kamratförenings årsmöte i mäss Trianon hade 50-talet medlemmar infunnit sig. Mötet inleddes med en fikastund varefter deltagarna fick se en film från utbildningsåret 1980/81.

Läs mer